Det drar ihop sig att teckna aktier i den kommande butiken. Mer information finns att ladda ner nedan.

Örsjöbladet och teckning av aktier i den lokala butiken

Teckning av aktier i Örsjö Utvecklings AB
Örsjöbladet EXTRA