Hej !
10April
18:30 i Örsjö Skola

Välkomna till april-månads möte. Punkter att ta upp bland annat:

Fritidsförvaltningen besöker oss kl 18.30, Liselott Lindqvist(Fritidschef) och Jenni R Johansson (Sport och fritidskonsulent). De vill uppdatera sig och lära känna det lokala föreningslivet.
Konsolidera styrelsen.
Rapport från Ordförandemötet den 26 mars. Nästa möte 24 maj.
Marknadsrapport, nästa möte 12 april.
Övriga rapporter.
Kom gärna med inspel på övriga frågor.

Med vänliga hälsningar Byalaget