DAGS ATT SÖKA BIDRAG

Örsjö barn och ungdomsfond har som huvudmål att
främja barn och ungdomsverksamhet t.o.m 20 år inom
det geografiska område som omfattas av Örsjö
Församling.
Verksamheten kan bestå av: Idrott, musik, undervisning
och kurser inom allehanda områden.
Bidragens storlek avgörs av årets utdelning och bestäms
av styrelsen vars beslut ej kan överklagas.
I år är utdelningen 12740 kr att ansöka av.
Ansökan skall finnas fonden tillhanda senast 31 Mars –
20
Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer
och gärna e-post.
Beskriv kort vad pengarna ska användas till och hur
mycket ansökan gäller.
Ansökan kan skickas med brev eller e-post till följande
personer.

Jerry Evaldsson Kjell-Åke Pettersson
Björkelundsvägen 8 Nybrovägen 7

38290 Örsjö 38290 Örsjö
O70-6336566 0481-20235
evaldssonj@yahoo.com kjake@live.se

 

Örsjö Barn och ungdomsfond ansökan 2020