Livsmedelsbutik i Örsjö!

Enligt ”Enkäten om butik i Örsjö” var intresset mycket stort för en butik i Örsjö. Som en följd av detta, har vi nu i bildat Örsjö Utvecklings AB (svb). Ett ”svb”-bolag (Särskild VinstutdelningsBegränsning). Det innebär att företagets vinst återinvesteras i lokal service, för bygden. Målsättningen är vi ska återskapa lanthandeln i en modern form, där vi kan träffas och handla. En nyetablering av butik med lokal prägel kommer att göra vår bygd, än mer attraktiv att flytta in i och bo kvar.

Vi har haft första mötet med Edvin Johansson (Auto_mat butiken) om en obemannad livsmedelsbutik, det är i Handlar´n formatet. Vi diskuterar även med fastighetsägarna,  om lokal på ca 100 kvm.

Örsjö Utveckling AB (svb) har även sökt stöd för kommersiell service hos Jordbruksverket, i storleksordningen 600 000 kronor. Vi har även varit i kontakt med kommunens miljö och hälsa. Nu är det upp till oss i bygden om vi vill vara med och utveckla vår bygd.

Örsjö Utveckling AB (svb) ska befrämja Örsjö som en levande bygd och avser som första steg starta en livsmedelsbutik.

För att satsningen ska bli möjlig kommer det krävas att vi i bygden, var och en går in och satsar kapital i bolaget.  För att få in kapital i bolaget och kunna förverkliga en livsmedelsbutik behövs det kapital på ca 500 000- 600 000 kronor. Därför kommer vi inom kort genom nyemission sälja 100 poster på 2 aktier a´ 500:- = 1000 kronor och 100 poster på 10 aktier a´ 500= 5 000 kronor.

Nu är det upp till oss själva om vi vill ha en egen andelsägd livsmedelsbutik i Örsjö eller inte. Finns det inte intresse för att investera i Örsjö Utveckling AB (svb) kommer det heller inte att bli en livsmedelsbutik.

Mer information kommer inom kort.

Söndagen den 19/7 arrangeras en gratis utflykt med minibuss, till den nyöppnade Auto_mat butiken i S. Möckleby. Du är välkommen att anmäla dig, till Lars Lidberg 070-525 20 73 eller Roy Runmark 076-641 58 50. Avresa Örsjö skola, kl 11.00 och åter ca 17.00. Först till kvarnen gäller.