Nybro Energi kommer att börja gräva för fiber på landsbygden runt Örsjö i höst. Så nu kan man gå in och anmäla sig på Nybro Energis hemsida.
https://fiber.nybroenergi.se/getconnected/