sammanfattning av svaren från Enkäten om butik i Örsjö 2020:
Vi fick in 208 svar utav 450 utskick.
Ålder på svarande: 0-40 år 48% och 0-50 år 60%
Vill ha butik 189 JA
Handla minst en gång i veckan: 50%
Handla livsmedel/vecka för: 500-1000:- 45%, >1000:- 37%
Öppettiderna. 9-19, helg 9-16 övervägande
Vill handla det mesta i butiken: 60%
Utbud: frukt och grönt, lokalt producerat, kött, chark och fisk
Utbudet av lokalt producerande varor är viktigt: 35% stämmer helt, 42% stämmer delvis
Bygden behöver en butik: 78% stämmer helt
Butiksplacering: i f.d. Örsjö belysnings lokaler 73% JA
Sammanfattningsvis var svaren mycket positiva. Vi har därför tillsatt en arbetsgrupp för etablering av butik i Örsjö. Första mötet var den 26/5, där det bestämde att kontakta bl a Coompanion Kalmar, butikskonceptet Auto_mat butik, kommunen m fl. Vi är mycket intresserade av om ANDELSÄGANDE I BUTIK, kan vara av intresse för att kunna finansiera en butik. Kommentera gärna denna fråga. Med vänlig hälsning Roy