Information och Nyheter

Hem/Information och Nyheter

Livsmedelsbutik i Örsjö!

2020-07-10T10:25:05+02:00

Livsmedelsbutik i Örsjö! Enligt ”Enkäten om butik i Örsjö” var intresset mycket stort för en butik i Örsjö. Som en följd av detta, har vi nu i bildat Örsjö Utvecklings AB (svb). Ett ”svb”-bolag (Särskild VinstutdelningsBegränsning). Det innebär att företagets vinst återinvesteras i lokal service, för bygden. Målsättningen är vi ska återskapa lanthandeln i en modern form, där vi kan träffas och handla. En nyetablering av butik med lokal prägel kommer att göra vår bygd, än mer attraktiv att flytta in i och bo kvar. Vi har haft första mötet med Edvin Johansson (Auto_mat butiken) om en obemannad livsmedelsbutik, det är [...]

Livsmedelsbutik i Örsjö!2020-07-10T10:25:05+02:00

Grannsamverkan i Örsjö

2018-04-28T21:10:57+02:00

Hej goda Örsjöbor! Nu kan man anmäla sitt intresse för att ta del av grannsamverkan i Örsjö. Du kan klicka här eller så klickar du på knappen på förstasidan som tar dig till ett anmälningsformulär. Hoppas ni vill ta del av detta då det bygger en gemensam trygghet för alla boende i Örsjö. /Med vänliga hälsningar Byalaget

Grannsamverkan i Örsjö2018-04-28T21:10:57+02:00

Kontakta webbansvarig

Dalvägen 5

Mobile: +46703037008

Web: Mirakuru Data

Till toppen