Örsjö Byalag vill välkomna alla till en presentation gällande enkätsvaren om en butik i Örsjö
 
TISDAGEN DEN 12 MAJ KL. 18.30
ÖRSJÖ SKOLA
 
Region Kalmar kommer att delta på mötet. Vi sänder även mötet live via YouTube där du kan delta hemifrån.
Efter mötet kommer sedvanliga styrelsemöte att äga rum.
 
VÄLKOMNA!