Hej !
 
För att vara lite effektiva i sommartider samkör vi ett avstämningsmöte för marknaden innan Byalagsmötet. Detta för att följa upp vad som var bra och vad som går att förbättra.
Kl 18.30 i Örsjö skolas matsal har vi marknadsmötet, därefter tar vi styrelsemötet.
 
Vänligen meddela förhinder.
 
Med vänlig hälsning
Örsjö Byalag