Byalagsmöte med extra insatt Årsmöte
14maj i Örsjö Skolas matsal.
klockan 18:30
Varmt välkomna!