Hej gott folk. Tisdag 12/3 är det byalagsmöte i Örsjö skolas matsal. Tiden är 18:30.
 
Punkter att ta upp förutom våra ordinarie är;
Marknaden samt Redovisning av Mötet med kommunen kring byggandet av bostäder i Örsjö
 
Alla är hjärtligt välkomna,.