OBS! Ändring – Örsjö Byalags Årsmöte 15/6 – 21 18:30

2021-05-21T20:07:18+02:00

Efter kvällens prototypsändning av ett helt digitalt möte så är vi förhoppningsvis helt på det klara inför årsmötet den 15/6-21 - 18:30   En länk kommer med inbjudan och vi kör via Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdjZjg5MzEtNDFmYS00NmZiLWI3ODAtZjg4YjIwM2I0ZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246e2a6cf-b2a0-41b4-9150-374e24fe1b73%22%2c%22Oid%22%3a%2247298c3f-2534-470c-adb8-d6a388cbcce6%22%7d  

OBS! Ändring – Örsjö Byalags Årsmöte 15/6 – 21 18:302021-05-21T20:07:18+02:00

Teamsmöte – Styrelsemöte – Tisdag 11/5

2021-05-07T10:14:47+02:00

I och med restriktionerna som gäller i regionen så kör vi ett teamsmöte på tisdag. Anslut via teams - Gratis. Ni kan testa länken under helgen så ni är redo på tisdag :)   Rubrik: Byalagets styrelsemöte 11/5 Tid: den 11 maj 2021 18:30:00   Anslut till mötet på din dator eller i mobilappen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk5ZGMxZjItZDQ1ZC00ZTcwLTgxYjktYzI3YTkxZDVmMWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246e2a6cf-b2a0-41b4-9150-374e24fe1b73%22%2c%22Oid%22%3a%2247298c3f-2534-470c-adb8-d6a388cbcce6%22%7d

Teamsmöte – Styrelsemöte – Tisdag 11/52021-05-07T10:14:47+02:00

Kontakta webbansvarig

Dalvägen 5

Mobile: +46703037008

Web: Aragrim

Till toppen