Livsmedelsbutik i Örsjö!

2020-09-19T09:21:20+02:00

Livsmedelsbutik i Örsjö! Enligt ”Enkäten om butik i Örsjö” var intresset mycket stort för en butik i Örsjö. Som en följd av detta, har vi nu i bildat Örsjö Utvecklings AB (svb). Ett ”svb”-bolag (Särskild VinstutdelningsBegränsning). Det innebär att företagets vinst återinvesteras i lokal service, för bygden. Målsättningen är vi ska återskapa lanthandeln i en modern form, där vi kan träffas och handla. En nyetablering av butik med lokal prägel kommer att göra vår bygd, än mer attraktiv att flytta in i och bo kvar. Vi har haft första mötet med Edvin Johansson (Auto_mat butiken) om en obemannad livsmedelsbutik, det är [...]