Enkäten om butik i Örsjö 2020

2020-06-01T17:11:45+02:00

sammanfattning av svaren från Enkäten om butik i Örsjö 2020: Vi fick in 208 svar utav 450 utskick. Ålder på svarande: 0-40 år 48% och 0-50 år 60% Vill ha butik 189 JA Handla minst en gång i veckan: 50% Handla livsmedel/vecka för: 500-1000:- 45%, >1000:- 37% Öppettiderna. 9-19, helg 9-16 övervägande Vill handla det mesta i butiken: 60% Utbud: frukt och grönt, lokalt producerat, kött, chark och fisk Utbudet av lokalt producerande varor är viktigt: 35% stämmer helt, 42% stämmer delvis Bygden behöver en butik: 78% stämmer helt Butiksplacering: i f.d. Örsjö belysnings lokaler 73% JA Sammanfattningsvis var svaren mycket positiva. [...]