Örsjö barn och ungdomsfond – Dags att söka bidrag!

2020-01-26T12:23:25+01:00

DAGS ATT SÖKA BIDRAG Örsjö barn och ungdomsfond har som huvudmål att främja barn och ungdomsverksamhet t.o.m 20 år inom det geografiska område som omfattas av Örsjö Församling. Verksamheten kan bestå av: Idrott, musik, undervisning och kurser inom allehanda områden. Bidragens storlek avgörs av årets utdelning och bestäms av styrelsen vars beslut ej kan överklagas. I år är utdelningen 12740 kr att ansöka av. Ansökan skall finnas fonden tillhanda senast 31 Mars - 20 Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer och gärna e-post. Beskriv kort vad pengarna ska användas till och hur mycket ansökan gäller. Ansökan kan skickas med brev eller [...]