Grannsamverkan möte onsdag 27\3

2019-03-25T06:38:09+02:00

Örsjö byalags grannsamverkan hälsar alla gamla och även nya medlemmar som ej har Appen Coyards👍📲 Installerad på sin mobiltelefon, välkomna till Örsjö skolas matsal Onsdagen den 27/3 kl 18,30. Kraven på mobiltelefonen är att det måste gå att ladda ner appar. Att du kan läsa din E-posten ( mejl )på den och att du har koll på dina lösenord. Välkommen!